Żyrafki- zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na luty

Grupa „Żyrafki”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
– poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki,
-rozwijanie sprawności manualnej,
– rozwijanie logicznego myślenia,
– rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu,
– poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
– rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
– dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
– układanie kompozycji z figur geometrycznych,
– kształtowanie prawidłowej postawy,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
– układanie obrazków według kolejności zdarzeń,
– wyrabianie empatii,
– zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
– pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
– odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– uczestniczenie w zabawach badawczych,
– poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi,
– poznanie nowej piosenki,
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
– rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
– liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników
głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
-kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
– rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań,
– wypowiadanie się na temat obrazka,
– zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka,
– nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
– dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
– rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
-rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła,
– rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
– rozwijanie postawy badawczej,
-rozwijanie umiejętności matematycznych,
– zaznajomienie ze środkami transportu,
– poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem.
– budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,