RODO

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOT. RODO:

KLAUZULA RODO PM46

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 46 w Sosnowcu jest pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217