Żabki- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

Grupa „Żabki”

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

rozwijanie mowy
-rozwijanie sprawności fizycznej
-zapoznanie z wyposażeniem kuchni, pracą kucharzy
-rozwijanie umiejętności liczenia
-rozwijanie sprawności fizycznej
-umuzykalnianie dzieci
-rozwijanie sprawności rąk
-zachęcanie do uczestnictwa w przygotowaniu prostych potraw,
-rozwijanie percepcji słuchowej
-rozwijanie sprawności manualnej
-zachęcanie do udziału w inscenizowaniu ruchem utworów literackich
-zachęcanie do ćwiczeń z różnymi przyborami
-utrwalanie pojęcia para
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania
-rozwijanie umiejętności mierzenia
-rozwijanie orientacji przestrzennej