Żyrafki- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień

GRUPA „Żyrafki”

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień

rozwijanie mowy,
poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności liczenia,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
rozwijanie sprawności fizycznych,
rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
rozwijanie sprawności manualnej,
wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
integrowanie się dzieci.
zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności liczenia,
dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
rozwijanie sprawności fizycznych,
kształtowanie poczucia rytmu,
wykonywanie uproszczonych kroków walca,
rozwijanie sprawności manualnej,
wykorzystanie w pracy różnych materiałów,
poznawanie nazw sportów zimowych,
zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
rozwijanie sprawności fizycznych,
reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,
rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
rozwijanie sprawności manualnej,
składanie formy przestrzennej według instrukcji,
zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
przygotowanie prostych wypieków,
zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,
utrwalanie swojego adresu zamieszkania
zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,
rozwijanie mowy,
rozwijanie sprawności fizycznej,
rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,
rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,
rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,
rozwijanie sprawności manualnej,
rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych,
rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.