Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na luty

       BLOKI TEMATYCZNE:

  1. WESOŁE ZABAWY Z ZIMĄ
  2. BAŚNIOWY ŚWIAT
  3. STARAMY SIĘ BYĆ SAMODZIELNI
  4. LUBIMY MATEMATYKĘ /PODRÓŻ DO EKOKRAINY

CELE OGÓLNE:

1)Kształtowanie umiejętności udzielania informacji o sobie.

2) Uświadomienie konieczności segregowania odpadów.

3) Kształtowanie postawy szacunku do członków rodziny.

4)Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie oraz przestrzegania określonych zasad zgodnego w niej funkcjonowania.

5)Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

6)Zapoznanie ze zwyczajami walentynkowymi.

7)Rozwijanie zainteresowań plastyczno – konstrukcyjnych.

8)Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

9)Rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

Bez tytułu1