Tygryski- zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na maj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne):

 

 • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
 • zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania,    
 • poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące,
 • rozwijanie mowy,
 • przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka,