Tygryski- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cel główne):

 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych, 
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej,
 • rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
 • rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • określanie liczebności zbioru bez liczenia,
 • poznawanie właściwych form zachowania,
 • utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,