Sówki- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień

SÓWKI

Cele dydaktyczno – wychowawcze realizowane w grudniu:

 •  dostrzeganie cykliczności pór roku
 •  zapoznanie z literą y: małą, drukowaną (5l)
 •  zapoznanie z literą y: małą, drukowaną i pisaną (6l)
 • pamięciowe opanowanie utworu literackiego
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci 
 • utrwalanie nazw elementów pogody
 •  rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6 
 • rozwijanie mowy
 •  rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat
 •  zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną (5l) 
 • zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną i pisaną (6l) 
 • rozwijanie pamięci słuchowej 
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 •  zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią,
 • dzielenie się spostrzeżeniami
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich 
 • zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej