Misie- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej
na miesiąc wrzesień 2020r.

GRUPA „MISIE”

Tematyka:
Pierwszy raz w przedszkolu 01.09.2020 – 11.09.2020
Nadeszła jesień 14.09.2020 – 18.09.2020
Co robią zwierzęta jesienią? 21.09.2020 – 25.09.2020
Jesień w sadzie 28.09.2020 – 30.09.2020

Cele ogólne:
– zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich.
-Poznanie imion dzieci z grupy
-rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą

– umuzykalnianie dzieci
– uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy.
-Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na jego temat
-Poznanie nazw wybranych drzew
-Rozwijanie sprawności manualnych
-Kształtowanie poczucia rytmu
– Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
-Rozwijanie umiejętności liczenia
-Rozwijanie orientacji przestrzennej