Misie-zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

na miesiąc Luty 2021r.

GRUPA „MISIE”

Tematyka:
Jesteśmy samodzielni w kuchni 01.02.2021 – 05.02.2021
 Baśniowy świat 08.02.2021 – 12.02.2021
 Chciałbym być matematykiem 15.02.2021 – 19.02.2021
 Chciałbym być muzykiem 22.02.2021 – 26.02.2021

Cele ogólne:

 Rozwijanie sprawności manualnych
 Kształtowanie poczucia rytmu
 Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
 Rozwijanie umiejętności liczenia
 Rozwijanie orientacji przestrzennej
 Rozwijanie pamięci słuchowej
 Umuzykalnianie dzieci
 Rozwijanie umiejętności wokalnych
 Zachęcenie do utrzymywania porządku
 Utrwalenie wyglądu i nazw wybranych kolorów

 Wyrażanie muzyki ruchem
 Rozwijanie zmysłów
 Rozwijanie inwencji twórczej