Misie- zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na grudzień

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej
na miesiąc Grudzień 2020r.

GRUPA „MISIE”

Tematyka:
Czy smoki to dinozaury? 01.12.2020 – 04.12.2020
To już zima 07.12.2020 – 11.12.2020
Święta tuż tuż 14.12.2020 – 18.12.2020
W oczekiwaniu na święta 21.12.2020 – 24.12.2020
Projekt – Książka 28.12.2020 – 31.12.2020

Cele ogólne:

Rozwijanie sprawności manualnych
Kształtowanie poczucia rytmu
 Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
Rozwijanie umiejętności liczenia
Rozwijanie orientacji przestrzennej
Rozwijanie mowy i pamięci
Umuzykalnianie dzieci
Zachęcenie do utrzymywania porządku
 Utrwalenie wyglądu i nazw wybranych kolorów
Zapoznanie z pracą stomatologa
Wyrażanie muzyki ruchem
Rozwijanie zmysłów
Rozwijanie inwencji twórczej