DYŻUR WAKACYJNY – WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PM 46!

Zgodnie z najnowszymi informacjami, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym

tj. 21.04.2020r. zawiadamiamy, że rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 46 w Sosnowcu PRZYSTĘPUJĄ DO REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY, która rozpocznie się 8 czerwca br.

Od 8 czerwca przedszkola będą przyjmować od rodziców „Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. Każda placówka wydaje Rodzicom „swoich” dzieci maksymalnie 2 sztuki deklaracji dla jednego dziecka

wraz z pieczątką placówki macierzystej (jedną na lipiec, drugą na sierpień).

Po otrzymaniu deklaracji rodzic sam zdecyduje, do którego przedszkola ją złoży.

Termin wydawania rodzicom deklaracji przypadnie w okresie od 1 do 5 czerwca,

aby od 8 czerwca mogli ją Państwo zawieźć do wybranej placówki. Wydawanie deklaracji będzie zorganizowane w taki sposób, aby uniknąć skupisk ludzi w jednym czasie.

O szczegółach wydawania tego dokumentu będą Państwo poinformowani.

Pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca mają dzieci uczęszczające w tym roku szkolnym do Przedszkola Miejskiego nr 46 w Sosnowcu. 17 czerwca do Wydziału Edukacji zostanie przekazana informacja, w których placówkach są jeszcze wolne miejsca. Dzięki temu będzie można poinformować rodziców dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola, gdzie ewentualnie mogą zapisać dziecko.

18 czerwca o godz. 15.00 zostanie wywieszona lista przyjętych. Po jej wywieszeniu placówka będzie mogła zwrócić rodzicom karty dzieci nieprzyjętych.

W terminie od 18 czerwca do dnia 25 czerwca do godz. 17.00 rodzice dzieci nieprzyjętych na dyżur, będą mogli złożyć karty do innych placówek, posiadających wolne miejsca. W tym przypadku Dyrektor bezpośrednio poinformuje rodzica

o możliwości przyjęcia dziecka na dyżur, bez przeprowadzania dodatkowej rekrutacji.

W zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym, powyższe zasady i terminy mogą ulec zmianie, o czym będą Państwo niezwłocznie informowani.