Delfinki- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
REALIZOWANE WE WRZEŚNIU W GRUPIE ,,DELFINKI”

zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą
– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości, empatii
– czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
– przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z COVID 19
– przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań w okolicach jezdni, torowisk
-zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi np.: komendy policji, pogotowia ratunkowego,
-sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.
– wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
– orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
– nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
-posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących
– rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, słuchanie zdań- prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej
-klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
-liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami…
– poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
-poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów
– poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
-kulturalne spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek