Delfinki- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
REALIZOWANE W MIESIĄCU LUTYM W GRUPIE ,,DELFINKI”

rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych)
 rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich B, b, G,g, W, w, P, p ,tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą,
 nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
 odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze
 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,.
 szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda,
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), układanie historyjek obrazkowych,
opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,
 klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
 zapoznanie z cyfrą 8
 poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego,
 mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej,
krócej,
 porównywanie objętości cieczy, zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy,
 mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby
wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest różny,