Delfinki- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
REALIZOWANE W GRUDNIU W GRUPIE ,,DELFINKI”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne :

 • rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,
 •  poznawanie wybranych zwierząt prehistorycznych (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w minionych erach, budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
 •  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, utrwalanie znaków mniejszości, większości i równości,  oraz odczytywanie ich zapisu ( np. 6 to więcej niż 5, 2 to mniej niż 4, 5 to tyle samo co 5 ), poznawanie i stosownie cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 •  dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • zapoznanie z literami L, l , y, – wielkie- małe/ drukowane – pisane
 • rozwijanie zainteresowania pisaniem i podejmowanie prób pisania zgodnie z kierunkiem odpowiednio do kształtu/ wzoru graficznego litery pisanej
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów
  rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 •  wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.